Nederlands English
 
Algemeen
Wie zijn we
Historiek
Ligging & openingsuren
Kwaliteit & veiligheid
Aanbod
Kippers
Bulk Citernes
Flattrailers
Huiftrailers
Liquide citernes
Binnenladers
Contact & prijsaanvraag
 
Nieuws

     
  TOP-MIX BIEDT LOGISTIEKE OPLOSSINGEN OVER HET WATER  
 
Sinds kort trekt Top-Mix volop de kaart van aanvoer per schip. Alles kwam in een stroomversnelling door het binnenhalen van een saneringsproject te Charleroi.
Een totaaloplossing voor zowel bodemanalyses, transport, lossen en verwerking overhaalde de klant om te kiezen voor Top-Mix.
Deze werf, goed voor de afvoer van 100.000 ton grond, loopt volop en haalt voor het ogenblik een kadans van 5 schepen per week.
Alle dispatching van de scheepvaart gebeurt vanuit Top-Mix Oostende in nauwe samenwerking met het zusterbedrijf Ter Polder, die instaat voor het lossen van de schepen op de kaai van Natuursteenzagerij (Groep Verhelst).
Per dag kunnen 3 schepen van ca. 1000 ton worden gelost.

Andere klanten hebben ook de weg over het water gevonden, waardoor er reeds grachten- en baggerslib werd aangevoerd uit Brussel, Antwerpen en Limburg.
Het voorbije jaar was er een aanvoer van 55.000 ton per binnenschip naar Oostende.

We blijven verder ambitieus en verwachten in 2012 een trafiek van 100.000 ton.

Meer info : www.top-mix.be
 

 
 

2015 © Transport Verhelst - realisation by Witter®